ג'יני - בית ספר למוזיקה: info@g-music.co.il ,0586-508-502

ניתוח 15 אינוונציות דו-קוליות של באך

כתב: אורי אלוני, Aloni.Uri@gmail.com

*(מספר/מספר) = סטטיסטיקה = כמה מתוך כמה פעמים

מנעד

יד ימין – עד דו גבוה של אוקטבה שניה (2 קווי עזר מעל החמשה במפתח סול)

יד שמאל – שימוש "שוטף" מגיע עד סול (על הקו התחתון של החמשה במפתח פה). שימוש בצלילים נמוכים לצורך ביסוס טונאליות מגיע עד דו נמוך של אוקטבה גדולה (2 קווי עזר מתחת לחמשה במפתח פה).

הנושא

·         תמיד מתחיל ביד ימין

·         כמעט תמיד (11/15) מתחיל בצליל הטוניקה של הסולם

·         לעתים פחות נפוצות (4/15) מתחיל מצליל הקוינטה. במקרה כזה יד שמאל תבסס את צליל הטוניקה ע"י נגינתו כבר בפעמה הראשונה, בשמיניות – יורד או עולה אוקטבות (3/4), או ברבע (1/4).

חיקוי יד שמאל בסקציה ראשונה

·         מתי נכנס החיקוי ביד שמאל:

o        רק לאחר שנגמר לחלוטין ביד ימין. במקרה כזה יד ימין עושה קונטרה פונקט לנושא.

o        עוד לפני שהנושא נגמר ביד ימין. במקרה כזה הנושא הוא בעצם קאנון.

·         סולם החיקוי:

o        כמעט תמיד על סולם הטוניקה

o        לעתים פחות נפוצות על סולם הדומיננטה

סקוונצות

·         מעבר שתפקידו לרמוז בפעם הראשונה על הסולם של הסקציה הבאה ולהוביל אליו.

·         הפונקציה של האקורד הראשון בסקוונצה הוא בד"כ הטוניקה, ולעתים טוניקה או סאב דומיננטה של הסולם החדש.

סולמות הסקציות באינוונציה מינורית (7/15)

·         תמיד (7/7) אחת הסקציות תהיה בדרגה החמישית המינורית.

·         כמעט תמיד (5/7) אחת הסקציות תהיה בדרגה השלישית המז'ורית. כאשר הדרגה השלישית לא מתבטאת באמצעות סקציה משלה – תהיה טוניסיזציה לדרגה זו בתוך אחת הסקציות.

·         סדר הסקציות (משמאל לימין)

·          (4/7) 1,3,5 (מקרה יחיד: 1,3,7,5)

·         (2/7) 1,5,1

·         (1/7) 1,5,3

טריל ארוך

בחלק מהאינוונציות (4/15) מופיע במקום כלשהו טריל ארוך – באינוונציות מס': 3,4,7,10.

·         תמיד מופיע בפעם הראשונה ביד ימין ובפעם השניה ביד שמאל. מקרה יחיד בו חוזרים שוב לימין.

·         לפעמים (2/4) הטריל בשמאל הוא מיד אחרי הטריל בימין, ולפעמים (2/4) אחרי כמה תיבות רווח.

·         אף פעם אין סימטריות בין אורכי הטרילים של יד ימין ויד שמאל

·         אורך: 2 (תיבות) ימין – 2 שמאל – 2 ימין, 3 ימין – 7 רווח – 5 שמאל, 1.5(מתחיל בחצי) ימין – 6.5 רווח – 2.25 שמאל, 4 ימין – 2 שמאל

סקציה שלישית / אחרונה

·         תמיד יש איזכור כלשהו לנושא כבר בהתחלת הסקציה:

o        (4) הנושא זהה להתחלה, גם מבחינת הסולם

o        (2) הנושא זהה להתחלה אבל עם סיום מעט שונה שמייד הופך למשהו אחר

o        (2) כמו בסקציה 2 – הנושא בשמאל ואז עובר לימין (באחת מהפעמים הנושא מתחיל מהאמצע שלו)

o        (1) בסרטן

o        (1) הרתמיקה של הנושא בלבד

·         אחרי אזכור כלשהו של הנושא:

o        (3) מייד לקדנצת סיום

o        (3) מייד לסקוונצות

o        (3) יש עוד הרבה תוכן – סקוונצות, קונטרה פונקט חופשי…

o        (1) טריל ארוך

·         במהלך הסקציה, הנושא יופיע שוב בסולם המקורי ובאותו המנעד, בימין ומייד בשמאל כמו בהתחלה:

o        (6) כן (מקרה יחיד שימין אוקטבה מעל. מקרה יחיד מסובך: סדר הופעת הנושא הוא הפוך לעומת ההתחלה – קודם שמאל ואז ימין, וגם בשמאל הנושא היה במקור על הדומיננטי ובסוף על הטוניקה)

o        (2) כן, אבל יש רק אזכורים מאוד חלקיים מתוך הנושא והוא לא מופיע בשלמותו

o        (2) רק בימין

o        (1) רק בשמאל